10 ay önce
10 ay önce

Acı Kavun bitkisi nedir faydaları nelerdir (Ebû Cehil Karpuzu)

Halk arasında “Ebu Cehil Kar­puzu”, “Acı Elma” veya Karga Büken” isimleriyle de bilinen acı kavun, meyvele­rinden ve kökünden yararlanılan bir bitki­dir. Serin ve rutubetli yerlerde yetişir. Son­bahar ve özellikle ilk­bahar aylarında he­men her yerde yeti­şir. Bazen yol kenar­larında bile çıkar.

Acı kavunun zeytin veya ceviz büyüklü­ğündeki meyvesinin suyu oldukça etkili­dir. Bu sebeple kul­lanırken çok dikkatli olmak lazımdır. İshal ve sinüzit için kulla­nırken acı kavunun suyunu doğrudan iç­mek veya burna çek­mek mahzurludur.

Yarım çay bardağı suya 4-5 damla acı kavun suyu damlatıp bu suyu içmek veya burna çekmek gere­kir.

Acı kavunun şifa olduğu rahatsızlıklar şunlardır:

•    Başit yaralanma­larda kanamanın dur­durulması için taze yapraklan kullanılır.

•    Müshil etkisine sahiptir. Fakâffîazla kullanıldığında kanlı ishale sebebiyet ve­rir.

•    Meyvesinden el­de edilen su buruna çekilirse sinüzite iyi gelir.

•    Köklerinden el­de edilen tozlar romatizmal ağrıları dindirmek için kulla­nılabilir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri