Karagül (Karakul ) koyunu

KARAKUL ya da KARAGÜL a (rusça karakul; Karakol, Özbekistan’da kent’ ten). Kuzuları doğduğu sırada lüleli tüylü olan koyun ırkı.Bu Orta Asya koyunu derisi için yetiştirilir. Ancak kuzuyu doğumdan en geç birkaç gün sonra kesmek gerekir; çünkü bu süre geçirilirse lüleler yok olur ve hayvan öbür hayvanların yavrularına benzer. Türkiye’ye 1930’da SSĞB’den ge­tirilen karakul Atatürk orman çiftliği’nde yetiştirilmeye başlandı. Bugün Çifteler (Es­kişehir) harasında da yetiştirilmektedir. Ka­rakul, astraganının rengine göre çeşitli ad­lar alır: arabi (siyah), kamberi (kahveren­gi), şirazi (mavi-külrengi). Derinin niteliği, büyüklüğüne, lülelerinin hep aynı biçim­de olup olmamasına, parlaklığına ve lü­lelerin genel olarak oluşturduğu desen ti­pine bağlı olarak değişir.

Kuzular doğduğu sırada, lülelerde bü­yük farklılıklar görülür; bu nedenle her ku­zunun kesimi için farklı süreler beklenir: büyük lüleliler doğar doğmaz, orta büyük­lükte lüleliler ikinci gün, küçük lüleliler üçüncü gün. İyi astraganda lüleler bede­ne yapışık olmaz.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri