Karakulak nedir anlamları nelerdir

1- KARAKULAK a. Zool. Kuzey Afrika’ da ve Asya’nın sıcak kesimlerinde yaşa­yan, çakala benzeyen yabanıl hayvan. (Çevik, kulak uçlarında püskülü anımsa­tan tüy tutamları bulunan bir hayvandır. Bil. a. Caracal melanotis; kedigiller famil­yası.)

2-KARAKULAK Tarih Osmanlı imparatorluğu’nda haberci olarak kullanılan gö­revlilere verilen ad. Osmanlı imparatorluğu’nda, başta padişah sarayı olmak üzere, tüm önemli devlet daireleri ile sadrazam, ve­zirler, yeniçeri ağası, bostancıbaşı gibi önemli görevlilerin maiyetinde karaku­laklar bulunurdu. Bunlardan bostancıba- şının maiyetinde bulunanlar, saray ile sadrazam arasındaki haberleşme işinde kullanılırlardı. Ayrıca, merkez ile eyaletler arasındaki haberleşmeyi sağlayan ha­bercilere de karakulak denirdi.

3-KARAKULAK  Sapı siyah ve çatallı bir tür bıçak. (Daha çok Karadeniz yöre­sinde yapılan ve kullanılan bıçağa, sapından ötürü bu ad verilmiştir.)

Paylaşın

Editörün Seçtikleri