1 sene önce
1 sene önce

Karakullukçu nedir Yeniçeri ocağı ünvanları

KARAKULLUKÇU .Osmanlı devletinde acemi ocağından yeniçeriliğe yazılan ve yeniçeri odalarında hizmetle görevli kıdemsizlere verilen ad.

 Yeniçeri odalarının temizliği, ısınması, aydınlatılması, konukların ağır­lanması vb. tüm hizmetler karakullukçu­ların göreviydi. Yaptıkları işe göre derece derece yükselerek “pazarcı’’, “pabuççu”, “kandilci” adlarını alırlar, koğuşların büyüklüğüne göre sayıları değişirdi. Ka­rakullukçular terfi ederlerse “küçük müteferrika” olurlar ve hizmetten kurtulurlardı. Yeniçeri ocağı’na kaydolan kara­kullukçulara düzen akçesi olarak iki altın verilirdi. Gündelikleri başlangıçta iki ak­çe idi. Ayrıca, çorbacılara ve zabitlere emir çavuşluğu da yapan karakullukçu­ların başında, baş hasekilerden sayılan ve şehirdeki kullukların yöneticisi baş ka­rakullukçu bulunurdu.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri