1 sene önce
1 sene önce

Karakura nedir

KARAKURAa. Yörs. Folk. Anadolu’nun gelenekselliğini koruyan bazı yörelerinde geceleri insanların üzerine çöküp korkut­tuğuna ve kedi büyüklüğünde kara bir ke­çi biçiminde olduğuna inanılan düşsel ya­ratık.

—ANSİKLOPEDİ ..inanışa göre karakura, kapı ar­kasında ya da süprüntü üzerinde yatan in­sanların üzerine çöker; onu bağıramaz, hareket edemez duruma getirir ve kâbus­lar içinde bırakır. Görünmez olmasına kar­şın ışık gördüğünde donup kaldığından bazen yakalanabilir. Yakalandığında o ki­şiye ve ailesine bir daha zarar vermeye­ceğine ant içirmek gerekir. Bazen de bas­tığı kişiye para getirir, ama bu paralar sa­bah tan söktüğünde soğan kabuklarına dönüşür.

Bazı yörelerde de karakuranın, al karı­sı gibi, loğusa kadınlara musallat olduğu­na inanılır, basmasını önlemek için oda­da demir eşya, soğan kabuğu, altın vb. bulundurulur

Paylaşın

Editörün Seçtikleri