3 sene önce
3 sene önce

Karakurbağası özellikleri

KARAKURBAĞASI a. Kurbağalar ta­kımına giren, kalın bedeni, kısa arka ayak­ları, iyi sıçrayamaması ve kabarcıklı deri­siyle kurbağadan ayrılan kara amfibyumu.

Gerçek karakurbağaları, karakurbağasıgiller familyasına girer; üst çe­ne dişleri ve kemikleşmiş omosternumla- rı yoktur. Başlıca türleri arasında karakurbağası (Bufo bufo), haçlı karakurbağası (B. calamita), yeşil karakurbağası (B. viridis), dev karakurbağası (B. marinus), beş parmaklı karakurbağası (Leptodactylus pentadactylus) sayılabilir. Karakurbağala- rı, gececi kara hayvanlarıdır: yalnızca çift­leşmek ve ilkbahar aylarında su bitkileri üzerine uzun yumurta dizileri bırakmak için suya girerler. Kısa süre sonra yumur­tadan çıkan iribaşlar yazın başkalaşma geçirirler; ne var ki, erişkinlerin boyuna ve cinsel olgunluğa ancak 5 yaşında ulaşa­bilirler.

Karakurbağaları deliklerde, taşla­rın altında yaşar, soğuk mevsimde kendi­lerini toprak altına gömerler. Böcekler, kurtlar, çeşitli larvalarla beslenirler; ama yalnızca canlı ya da hareketli avları yaka­larlar. Uzun süre aç kalmaya dayanabilir­ler. Karakurbağaları çok sayıda böcek lar­vasını yediklerinden özellikle tarım için çok yararlıdır. Karakurbağaları yok etmeye yönelik girişimlerin hiçbir haklı ve mantıklı yanı yoktur. Tropikal Amerika’da yaşayan dev karakurbağası (B. marinus), şekerka- mışında asalak yaşayan böcek larvaları­nı yediğinden bütün şekerpancarı tarla­larına başarıyla yerleştirilmektedir.

KARAKURBAĞASIGİLLER a Obruk önlü omurlu, yaya benzeyen göğüs ke­merli, yerkürenin birçok yerine yayılmış amfibyumlar familyası. (Karakurbağasıgil- ler Avrupa’da [Bufo cinsi], Afrika’da ve As­ya’da yaşayan çeşitli karakurbağaları nı kapsar. Avustralya ve Tropikal Amerika’da da birçok türü bulunur; Afrika’da doğura­rak üreyen bir tür de vardır: Nectophryno- ides occidentalis. Bil. a. Bufonidae; kur­bağalar takımı.)

Paylaşın

Editörün Seçtikleri