1 sene önce
1 sene önce

Karakurum nerede tarihi bir yerdir

KARAKURUM. Tar. coğ. Moğolistan’ da, Baykal gölüne dökülen Orhon ırma­ğının yukarı çığırında tarihi kent. Cengiz Han’ın başkenti olarak 1220’de kurulma­ya başlandı, Ögedey Han zamanında ta­mamlandı (1234); çinli ustalar getirilerek hükümdar sarayı inşa edildi ve yerleşme surla çevrildi (1235). XIII. yy.’da avrupalı ve çinli gezgincilerin seyahatnamelerinde yer alan Karakurum’da on iki buddha ta­pınağı, iki cami ve bir kilise bulunuyordu, hanın sarayı kentin biraz dışındaydı, impa­ratorluk merkezi Pekin’e aktarıldıktan son­ra (1259), kardeşinin burada bağımsızlı­ğını ilan etmesi üzerine Kubilay’ın ordu­larınca kuşatıldı ve tahrip edildi (1260).

Çin’de Moğol imparatorluğu kurulunca, Karakurum yalnızca valilerin oturduğu bir yer oldu. Moğol egemenliği sona erince (1368) imparatorluğun merkezi yeniden Karakurum’a geçti. XV. yy.’da önemini yi­tirdi. 1586’da kentin G.’inde Erdeni-dzu manastırı kuruldu. Karakürum’un 2 km uzunluğunda bir alana yayılan kalıntıları ilk kez N. M. Yadrentsev tarafından bulun­du (1889); moğol ve rus arkeologlarca ka­zıldı (1948-1949).

Paylaşın

Editörün Seçtikleri