1 sene önce
1 sene önce

Karalama nedir anlamları nelerdir

Karalama kelimesinin değişik anlamaları vardır

1. Karalamak eylemi.

—2. El alıştırmak için tekrar tekrar yazı­lan yazı: Yazısını güzelleştirmek için bol bol karalama yapmak.

—3. Gelişigüzel yazılmış ya da üstünde düzeltmeler yapıl­dıktan sonra temize çekilmemiş yazı, ya­zı taslağı; müsvedde: Yazdığı karalamaları şiir sanıyor. El yazısıyla yazdığı karalama­ları daktiloyla temize çekmek. Öykü he­nüz karalama halinde, bitsin de öyle okur­sun.

—4. Bir kimseyi lekelemeye, kötüle­meye yönelik söz, iftira: Bir politikacıya karşı karalama kampanyası açmak. —5. Karalama defteri, üzerinde karalamaların yapıldığı defter; müsvedde defteri. —Basın. Bir gazetenin ya da kitabın san­sür nedeniyle bazı bölümlerinin kara sı­vıyla örtülmesi. (Bu yöntem ilk kez Rus­ya’da çar Nikolay I döneminde uygulan­dı.)

—Hat. Meşkyazıyormuş gibi yazı çalış­ması yapmak. (Bk. ansikl. böl.) || Karala­ma defteri, hat öğrencisinin karalama yap­tığı defter. || Karalama kâğıdı, çok iyi ahar­lanmış ve bir iki kez silinmeye uygun hale getirilmiş kâğıt.

. Hat sanatı. Hattatlıkta karalamanın büyük önemi vardır. Hattatlar boş zaman­larında ellerinin hünerini yitirmemek için, sürekli karalama yaparlar. Bu çalışma bir yazının taslağı olabileceği gibi, o yazıda­ki kimi sözcüklerin yinelenmesi de olabi­lir. Bir tür alıştırma ya da idman olan bu çalışma sırasında harf ve sözcükler birkaç kez yazılırken üst üste geldiklerinden kâ­ğıt karalanmış gibi görünür. Genellikle ka­ralamalar, aharlı kâğıt üzerinde, titiz bir ça­lışmayla yapılmaktadır. Müze ve kitaplık­larda bulunan kimi karalamaların altında hattatın imzası da bulunur. Bu tür yapıt­larda hattatlar, imza atarken meşk (öğren­mek için yapılan çalışma) sözünü kullan­dıklarına göre, karalama bir tür yazı ça­lışması olmaktadır.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri