3 sene önce
3 sene önce

Karambol nedir anlamları nelerdir

KARAMBOL a. (fr. carambole, Portekiz­ce carambola, marathi dili karambal).

1. Bilardoda kırmızı top.

2. Bilardo oyu­nunda, oynanan topun hem kırmızı topa, hem de karşı tarafın topuna çarpması.

3. Çarpışma sonucu ortaya çıkan karı­şık durum, kargaşa: O karambolde cüz­danımı çaldırdım. Adam karambolden ya­rarlanıp kaçtı.

4. Karambol yapmak, to­punu hem kırmızı topa, hem de karşı ta­rafın topuna çarptırmak.

5. Karambo­le gelmek, karışıklık yüzünden üzerinde yeterince durulmamak: Öneri son dakika­da karambole geldi, kabul edilmedi. || Ka­rambole getirmek, karışıklıktan yararlana­rak bir kimseyi aldatmak; bir işi çok ça­buk yaparak gerekli özeni göstermekten kaçınmak.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri