1 sene önce
1 sene önce

Karamsar nedir anlamları nelerdir

Karamsar yaradılışı nede­niyle olayların olumsuz, kötü bir biçimde gelişeceğini öngörmeye eğilimli kimse için kullanılır. her şeyi kötü olarak gören, gelecekten umudu olmayan, her şeyi kötüye yoran kimsedir.

kötümser: Karamsar bir karak­teri var. Karamsarlar aşırı iyimser, ütopyacı olduğumu söyleyecekler ama, gelecek­teki yeniliklere inanıyorum.,
1. Belli bir bağlamda olayların üzü­cü bir biçimde gelişeceğine inanan kim­se için kullanılır; kötümser: Şirketin gele­ceği konusunda karamsarım.

2. Ka­ramsarlık gösteren şey için kullanılır: Ka­ramsar sözler. Karamsar bir yazı. Karam­sar düşüncelere kapılmak.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri