3 sene önce
3 sene önce

Karanlığın yüreği – Joseph Conrad kitabı özeti konusu

Karanlığın yüreği (Heart of Darkness), J. Conrad’ın, Kongo yolculuğundan esin­lenerek yazdığı uzun hikâye (1902). İnsanseverliği yüzünden sömürgelerde yaşa­mayı seçen Kurtz, Kongo’yu uygarlaştırmaya gider. Afrika’nın kara yüreğindeki barbarlığın etkisi altında kalarak, “vahşiler”in Caligula’sı durumuna gelir. Anlatı­nın dolambaçlı yapısı, uygarlığın bir mas­ke olduğunu, insanoğlundaki hayvanın her an bu maskeyi yırtıp ortaya çıkabile­ceğini bütün çıplaklığıyla açıklar ve şu je­opolitik savı sezmemize olanak verir: sö­mürgecilik deneyiminden alçalmış olarak çıkan gene de beyaz insandır.

—F. F. Coppola, bu öyküyü Vietnam savaşı çerçeve­sinde sinemaya aktardı (Kıyamet [Apo- calypse now], 1979).

Paylaşın

Editörün Seçtikleri