1 sene önce
1 sene önce

Karanlık nedir anlamları nelerdir

KARANLIK a. 1. Işık yokluğu, aydınlık almayan yerin durumu: Kış akşamlarının karanlığı. Elektrikler kesilince karanlık çöktü. Karanlıkta kalmak. —2. Karanlık basmak, hava kararmak, akşam olmak: Karanlık basarken eve döndük. || Karan­lık etmek, bir şeyin önünde durarak gö­rünmesini engellemek. |j Karanlığa kal­mak, gidilecek, varılacak yere ulaşma­dan akşam olmak: Yola geç çıktık, karan­lığa kaldık bu yüzden. || Karanlığa kurşun sıkmak, yapılacak iş ya da tutulacak yol konusunda kesin bir bilgisi bulunmama yüzünden gelişigüzel davranışlar içinde olmak. || Karanlıkta göz kırpmak, bir şeyi, anlamasını istediği kimsenin bile anlaya­mayacağı biçimde anlatmaya çabala­mak.. Işıktan yoksun bir yer için kulla­nılır: Karanlık bir koridor.
2.
Yeterince ışık almayan ya da gün ışığının içeri gire­mediği bir yer için kullanılır: Karanlık so­kaklar. Avluya bakan odalar çok karanlık.
3. Anlaşılması, kavranılması güç, kapa­lı: Karanlık bir metin.
4. Kuşkulu ya da eksik olarak bilinen; belirsiz: Tarihin karan­lık dönemleri. Bu olayın karanlık yönleri var.
5. Endişe belirtisi gösteren, mutsuz­luk verici olayların izini taşıyan: Geleceği karanlık gözüküyor.
6. Gizli kapaklı, ya­salara aykırı, karışık: Karanlık işler yap­mak. Karanlık bir yaşam sürmek.
7.
Giz­li kapaklı, iyice anlaşılamayan ya da ya­salara aykırı bir yaşam süren kimse için kullanılır: Karanlık bir adam.8. Karan­lık gece, çok karanlık olan gece. || Karan­lık görmek, bir işin, bir kimsenin gelece­ği konusunda iyimser olmamak, onu par­lak bulmamak: 6u işin sonunu karanlık görüyorum.

—Fotoğrafçılıkta. Karanlık oda, Fotoğraf makinesin­de duyarlı yüzeyin konduğu kapalı, karan­lık bölüm.-Fotoğraf makinesinde ya da bir laboratuvarda, fotoğrafların işlendiği ve basıldığı karanlık bölüm.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri