1 sene önce
1 sene önce

Karatavuk ve Karatavukgiller

KARATAVUK Karatavuk ya da dğer adları kara bakal,boz bakal, karatavukgiller familyasından tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü bir kuş türüdürl. Erkeği siyah tüy­lü ve sarı gagalı, dişisi ve yavruları kah­verengi tüylü dür ( Turdusmerula; karatavukgiller [Turdidae] ya da, daha doğrusu sinekkapangiller [Muscıcapidae] familyası.) Karatavuk yerli kuştur: yalnız­ca sert kışlarda göç eder. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın ılıman bölgelerindeki ormanlarda ve bataklıklarda yuva yapar; ne var ki son yıllarda meyve bahçelerine ve bahçelere de dadanmıştır. Böcekler, kurtlar, meyveler ve tanelerle beslenir.

KARATAVUKGİLLER a. Eski Dünya da yaşayan, kalın gövdeli, sağlam ayaklı küçük ötücükuş. (Bil. a. Turdidae; bazı bi­lim adamları karatavukgilleri sinekkapan­giller familyasına sokarlar.)

– Karatavukgillerin 300’ü aşkın türü vardır. Hepçildirler, ama böcekleri da­ha çok severler. Çoğunun ezgili bir ötüşü vardır. Gençlerin (sözgelimi ardıçkuşları, algerdan, bülbül vb.) tüyleri beneklidir. Ko­ruları ve çayırları severler; bazıları göç­mendir. Dört oymağı vardır: Turdinae (ardıçkuşları ve karatavuklar), Enicurinae (Güney-doğu Asya’da yaşayan bazı kara­tavuklar), Saxicolinae (kuyrukkakanlar) ve Phoenicurinae (algerdan, kızılkuyruk, bül­bül, vb.).

Paylaşın

Editörün Seçtikleri