Lyrbe (Seleukeia) Antik Kenti nerededir özellikleri nasıl gidilir

SELEUKEİA. Özellikle Seleukos I Nikator tarafından kurulan çeşitli do­ğu kentlerinin ortak adı:

Lyrbe (Seleukeia) Antik Kenti’ne Antalya’nın Manavgat İlçesi Bucakşeyhler Mahallesi içinden geçilerek gidilir.  Ormanlık ve manzarası çok güzel bir yol içinden gidilir. Antik Kenti ziyareti ücretsiz olarak yapılabilir. Lyrbe (Seleukeia) Antik Kenti Alanya bölgesindeki en güzel tarihi eserlerden biridir. Lyrbe (Seleukeia) üst tarafından Oymapınar Barajı manzarası gözükür .Lyrbe (Seleukeia)  kenti  keçilerin olduğu ormanlık bir alan içinde bulunur. . Manavgat Şelalesi yolundan yukarıya gidilerek Bucakşeyhler Köyü sapağından sola girmek  gerekiyor.

Seleukeia Sidera, Anadolu’nun Pisidia bölgesinde kent; İsparta’nın 15 km kadar kuzey doğusunda Se­lef diye anılan kesimdedir. Pisidia’nın kuzeyindeki askeri yolun savunması için kuruldu. İ.S. I. yy.’da Claudio Seleuceia adını aldı (bu ad Claudius II dönemine değin para­lar üzerinde görülür). Surların G.-D. köşe­si, tiyatro, Roma döneminden yapı parça­ları, yeraltı oda mezarları, Karia türü kaya mezarları başlıca kalıntılardır;

Seleu­keia Trakheia ya da Kalykadnos Seleukeiası, Anadolu’nun Taşlık Kilikia bölge­sinde, Kalykadnos (bugün Göksu) neh­rinin sağ kıyısında kent. İÖ. 296-280 ara­sında kurulduğu sanılıyor. İ.S. 72’de Ro­ma’nın Kilikia eyaletinde yer aldı ve geliş­ti. IV. yy.’da isauria’nın başpiskoposluk merkezi oldu. Yörede 1980’de Çelik Top­çu yönetiminde kazılara başlandı. Bugün Silifke;

— Euphrates üzerindeki Sele­ukeia, Zeugma kentine Selefkiler döne­mine verilen ad;

Pieria Seleukeiası, Antiokheia’nın (Antakya) liman kenti, Orontes (Asi) ırmağının ağzının kuzeyinde kurulmuştu. Kent, Amanos dağlarının ya­maçlarıyla Orontes nehrinin buluştuğu ye­re, basamak basamak yükselen teraslar halinde inşa edilmişti. Hanedan üyeleri­nin gömülü olduğu kent, Antiokheia’nın deniz ulaşımını denetim altına alabilmek amacıyla Ptolemaios III Euergetes tarafın­dan işgal edildi, ancak Antiokhos III tarafından geri alındı ve Roma dönemine de­ğin Selefkiler’de kaldı (İ.Ö. 64). Vespasia- nus (İ.S. I. yy.) ve Constantius II (IV. yy.) dönemlerinde bayındırlık çalışmalarıyla gelişti. Traianus ve Valens zamanında de­niz üssü olarak kullanıldı. Sasani (VI. yy.) ve arap (VII. yy.) istilalarıyla yıkıldı. G.-B.’ daki aşağı kent, kuzey doğusundaki yukarı kent ve tepedeki akropolisten oluşan yerleşme­den günümüze çok az kalıntı (surların bir bölümü, agora kapısı, Hellenistik dönem­den dor düzeninde tapınak, Vespasianus kanalı, lahitler, kaya mezarlar) ulaşmıştır. Teraslar halinde yerleştirilmiş lüks roma evlerinin mozaik döşemelerinden örnek­ler Hatay Arkeoloji müzesi’nde sergilen­mektedir;

Pamphylia Seleukeiası, An­talya’nın Manavgat ilçesinde, Bucakşeyh- ler (esk. Bucakşıhlar) köyü yakınında kent. 1973-1979 arasında Prof. Jale İnan yöne­timinde gerçekleştirilen kurtarma kazıla­rında, kentin agorasında, Orpheus ile An- tikçağ’ın ünlü yunanlı devlet adamlarını, düşünürlerini ve sanatçılarını betimleyen çok güzel mozaikler ortaya çıkarıldı (An­talya Bölge müzesi’nde sergilenmektedir);

—Tigrls Seleukeiası, Dicle ile Fırat ne­hirlerini bağlayan kanalın bulunduğu ke­simde, Babil’e 70 km uzaklıkta kent. Seleukos I Nikator’un kurduğu ilk kentlerden biri olan yerleşme Babil’in yerini almıştır. Hindistan, Arabistan ve Batı’dan gelen kervan yollarının kavşağında, Hindistan deniz yolu ile Fırat ve Dicle nehir yolları­nın birleştiği noktada bulunduğundan hız­la zenginleşti; Hindistan ve Batı ürünleri­nin Ortadoğu’daki en önemli antreposu durumuna geldi. Ancak Dicle ırmağının karşı kıyısındaki parth başkenti Ktesi- phon’un gelişmesiyle geriledi. Romalılar tarafından işgal edilip yakıldıktan sonra yerini Bağdat aldı;

Eulaios (Karun) Seleukeiası, Seleukos I Nikator’un Sus* kentine verdiği ad; — Tralles kentinin Selefkiler dönemindeki adı.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri