3 sene önce
3 sene önce

Ramazan Mahfi Efendi kimdir

RAMAZAN MAHFİ EFENDİ, Rama­zan Efendi diye de bilinir, türk mutasav­vıf (Afyonkarahisar? – İstanbul 1616). Hal- vetiliğin kendi adıyla anılan ramazaniye kolunu kurdu; Kocamustafapaşa’daki der­gâhında öğretisini yaydı. Mahfi mahlasıyla söylediği ilahileri vardır.

Şeyh Ramazan Mahfi Efendi güzel ahlaklıydı. İlahi aşk yolunun saliklerine yol göstermiştir. Çoğu insanların dertlerine deva bulurdu.Rüyâ tâbirinde çok güzel bilgilere sâhipti. Şeyh Ramazan Efendi ,Mahfi lakabından görüldüğüı gibi kemalini gizleyen bir Allah dostu evliyadır.. Hüseyin Vassaf’ın ifadesi ile ”tarik-i tesettür’‘ e meyyaldir. Bu nedenle zamanında gerekli şöhreti bulamamış , hayatı tafsilatlı olarak kaleme alınamamıştır.
Ramazan Efendi son zamanlarında tekkesinde halktan uzak bir hayat yaşadı. Yetmiş altı yıllık ömrünün otuz iki yılını dergahta şeyhlik yapmıştır. 1025/1616 yılında ölmüşve  tekkesinin avlusuna gömülmüştür.. Ölümüne ”Rıza-ı Pak,Eş-Şeyhül Mücahid, Kabetül Uşşak’ geçti Şeyh bugün,gibi tarihler yazılmıştır Ramazan Efendi ölümünden sonra birçok talebe bırakmıştır.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri