1 sene önce
1 sene önce

Rami nedir Rami bitkisi lifi nerde yetişir özellikleri nelerdir

RAMİ Dokumalık elyaf veren boehmeria cinsinden bitkilerin ortak adıdır.Ramie, Doğu Asya’ya özgü ısırgan ailesi Urticaceae’de çiçekli bir bitkidir. 1.0-2.5 m boyunda büyüyen otsu bir bitkisi olup yapraklar kalp şeklindedir

Ramiler tropikal bölgelerden başka Şili, Kuzey Amerika, Japonya ve Çin’de yetişir. Avrupa’nın birçok ülkesin­de, bu arada Türkiye’de de yetiştirilmesi­ne çalışılmış fakat yaygınlaştırılamamıştır. Bu bitkiler ısırgangiller familyasından ol­makla beraber ısırgan (kaşındırıcı) tüyleri yoktur. Lifleri dokuma sanayisinde kulla­nılır. Yüzlerce türü bilinmesine rağmen hepsi lif üretimine elverişli değildir. Beyaz rami ya da Çin ramisi (Boehmeria nivea), yeşil rami ya da Malezya ramisi (8. tena-cissima ya da B. utiHs) dokuma sanayisin­de kullanılır. Bitkisel elyaf arasında rami lif­leri en uzun (40-500 mm), en dayanıklı ve en parlak olanlardır. Liflerin her biri büyük modüllü makromoleküllerden oluşan bir hücredir.

Bu hücreler sapta kabuğun al­tında bulunur ve dıştan, çürütme ve zamksızlaştırma etkenlerin dayanıklı bir kolen- kima tabakasıyla korunur. Rami elyafı kat­kısız dokuma ipliği olarak kullanıldığı gi­bi başka bitki lifleriyle, özellikle ketenle ka­rıştırılarak bez, çamaşır, kumaş ve ip ya­pımında kullanılır. Lüks kâğıt (para) yap­maya da yarar. Rami yapraklarının yonca­ya yakın besleyici değeri vardır ve bu ne­denle hayvan yemi olarak kullanılır. Çin ve Japonya başta olmak üzere Malezya, Vi­etnam ve Sunda adaları başlıca üretici ül­kelerdir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri