1 sene önce
1 sene önce

Ramiz kimdir ( Azizzade Hüseyin Ramiz)

RAMİZ, asıl adı Azîzzâde Hüseyin, türk tezkire ya­zarı, şair (İstanbul 1718 ? – ay. y. 1784’ten sonr). Kadı Azizzade Mustafa Naim’in oğlu. Küçük yaşta yetim kaldı. Medreseyi bitire­rek önce müderrislik, sonra kadılık yaptı. Hukukla ilgili 20 yıllık deneylerine dayana­rak Zahir-i hükkâm adlı yapıtı yazdı. Adab-ı zürafa adlı tezkiresinde Salim tezkiresi’nin bittiği yerden (1720) başlayarak 1784’e ka­dar yetişen şairleri konu edindi (Ramiz’in el yazısıyla: Süleymaniye ktp., Esat Efendi bölümü, no. 3 873. Bu yapıtın boş bırakıl­mış yerlerine eklenecek örnekleri ekleye­rek Zihni Efendi’nin temize çektiği nüsha: İstanbul Üniversitesi ktp. TY. no. 91). Hadi- kat ül-vüzera, Devhat ül-meşayih gibi ya- şamöyküsü kitaplarıyla bibliyografya yapı­tı Keşf üz-zünûn’a ekler kaleme aldı. 1786 -1774 yıllannın olaylarını Zübdet ül-vakit adlı yapıtında konu edindi.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri