1 sene önce
1 sene önce

Ramnus (Rhamnus ) antik kenti Yunanistan

RAMNUS. ( Yunanca : Ῥαμνοῦς ), Rmanus, Ramnous veya Rhamnus , diye bilinen antik Yunan şehiriidir. Euboean Boğazı’nda Attika bakan kıyısında yer alır., Attike’de Aiantis ka­bilesine ait demostur. Adını, Euripos’a hâkim kayalık burunda çok yetişen bir tür dikenli çalı olan cehriden (rhamnos) alır. Ramnus, Nemesiş’e adanmış kutsal yerle ünlüydü: Themis (İ.Ö. VI. yy.) ve Nemesis (İ.Ö. V. yy.) tapınaklannın kalıntıları. Themis tapınağı’ nin çevresinde yapılan kazılarda, Khai- restratoş’un yaptığı dev bir Themis hey­keliyle (İ.Ö. 300’e doğr.) iki mermer taht (Atina, Ulusal müze) ortaya çıkarıldı. Ne­mesis heykeliniyse, Paroslu Agorakritos gerçekleştirmişti (başı British Museum’dadır). Ele geçen çok sayıda yazıttan, Ram- nus’taki garnizonun Hellenistik dönemde büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır Çün­kü Demos’un coğrafi konumu, Makedon­ya krallarının ilgisini çekmekteydi

Paylaşın

Editörün Seçtikleri