3 sene önce
3 sene önce

Rank nedir

RANK   fr. rang kelimesenden gelmiştir. 3 anlamı vardır

1.sıra, dizi anlamında kullanılır.

2.Matematikte Elemanları, belirli bir sıraya göre di­zili bir kümedeki konum ya da yer.

3-Cebir Doğrusal cebirde, bir matrisin sırası, sütunları tarafından üretilen vektör uzayının boyutudur.İkilenik bir biçimin rangı, eşlik eden ikili doğrusal bakışımlı biçimin rangı.

|| Katsayıları değişmeli bir K cisminden alınan (m, n) tipinden bir A matrisinin rangı, bu matrisin Kn içindeki sütun vektör­leri (ya da satır vektörleri) sisteminin ran- gı. [Bu rg (A) ile gösterilir; bu aynı zaman­da A dan çıkarılmış sıfır olmayan bir de­terminantın maksimal basamağıdır.] || n boyutu sonlu olan bir E vektör K-uzayı üzerinde tanımlı bir f bakışımlı ikili doğru­sal biçiminin rangı (K değişmeli cisim), E den ikillisi E* içine tanımlı, x e fjy) = f{x, y) ile belirlenen fx i eşlik ettiren doğrusal uygulamanın rangı. [rgf = n ise, bu du­rumda f yoz değildir.] || p bilinmeyenli n denklemli bir sistemin rangı, sistemin kat­sayılar matrisinin rangı. (Bu rank n ve p den küçüktür) || Sonlu boyuttaki bir E vek­tör K-uzayından bir F vektör K-uzayı içine tanımlanmış bir t doğrusal uygulamasının rangı (K değişmeli cisim), F nin altuzayı olan İm f = f(E) vektör uzayının boyutu, (rgf = dimKE-dimKKerf bağıntısı vardır.) [-» doğrusal uygulama.] || Sonlu boyut­taki bir E vektör K-uzaymda bir vektör sis­teminin rangı (K değişmeli cisim), bu vek­tör sisteminin doğurduğu vektör uzayının boyutu. (Bu rank, E nin boyutundan kü­çük ya da ona eşittir.)

Paylaşın

Editörün Seçtikleri