1 sene önce
1 sene önce

Reprografi (röprografi ) nedir

RÖPROGRAFİ a. (fr. reprographie). Bir belgenin reprodüksiyonunu çıkarmaya olanak sağlayan tekniklerin tamamı. (Bu terim çoğu kez yalnızca ışımayla röpro­düksiyon teknikleri için kullanılır.)

ANSİKL. Röprografi, bir yandan tam an­lamıyla röprodüksiyon tekniklerini, öte yandan belgenin suretini çıkarma yöntem­lerini kapsar.

Röprodüksiyon teknikleri ışıma etkisine dayanır ve önceden klişe hazırlamayı ge­rektirmez. Diazokopi, fotokopi, termoko- pi ve elektrokopya* röprodüksiyon teknik­leridir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri