11 ay önce
11 ay önce

Rikab nedir

RİKÂB a. (ar. rikâb). Esk. 1. Üzengi. —2. Büyük bir kimsenin huzuru.

—Kur. tar Osmanhlar’da padişahın mai­yetinde bulunan görevlilere verilen ad. Ri­kâb kaymakamı, rikâp defterdarı denirdi. || Rikâb ağaları, yeniçeri ağası, kapıcılar kethüdası, emiri âlem, kapıcıbaşılar, şikâr ağaları, çavuşbaşı, şahincibaşı, atmaca- cıbaşı, imrahor, altı bölük ağaları, topçu, cebeci, at arabacıları, çaşnigirbaşı gibi padişahın atının yanında yürüyen saray görevlileri. (Rikâbı hümayun da denirdi.) || Rikâb defterdarı, ordu ile sefere çıktığın­da İstanbul’da defterdara vekâlet eden görevli. || Rikâb kaymakamı, ordu ile se­fere çıktığında İstanbul’da sadrazama ve­kâlet eden görevli. || Rikâb reisi, ordu ile sefere çıktığında İstanbul’da reisülküttaba vekâlet eden görevli. || Rikâb solakbaşla- rı, Yeniçeri ocağı solak* ortalarının başı. || Rikâb solakları kethüdası, rikâb solakla­rı zabitlerinden birine verilen ad.

RİKÂB çoğl. a. (ar. ra/cabe’nin çoğl. rik­âb). Esk. 1. Boyunlar, enseler. —2. Köle­ler ve cariyeler.

RİKÂB a. Müz. Türk müziğinde XV. yy.’da kullanılmış bir makam. (Günümüze ulaşabilen örneği yoktur.)

Paylaşın

Editörün Seçtikleri