9 ay önce
9 ay önce

Rochdale nerededir

ROCHDALE, Büyük Britanya’da (Greater Manchester) kent, Pennin sıradağları­nın kenarında, Manchester’in K.-K.-D.’sun- da; 93 000 nüf. Tekstil merkezi. Amyant metalürjisi. Plastik maddeler. Elektrikli ge­reçler.

Rochdale society of eçuitable pioneers, kısaca Rochdale pioneers, aralık 1844’te, Rochdale’de (Lancashire) 28 ortak tarafından kurulan tüketim koo­peratifi. Dokumacı, pamuk işçisi, matba­acı ve zanaatkârlardan oluşan ortaklar, owenciliğin ya da çartizmin etkisinde ya da yalnızca Corn lavvs’a muhalif kişilerdi. Daha önceki sosyalist kökenli kooperatif deneylerinin, toplumu değiştirme amacı taşımalarına karşılık, yeni ekip, iktisadi ge­reksinimleri ön plana çıkardı: kooperatif üyelerine kredi vermiyor, siyaset ve dirj ko­nularında tarafsızlığını ilan ediyor ve üye­lere yalnızca yaptıkları alıntılarla orantılı olarak kâr dağıtıyordu. Rochdale pione­ers, 1848’den başlayarak hızla gelişti: üye­lerinin sayısı 1850’de 600’e, 1865’te 5 300’e, 1880’de 10 000’e çıktı. Kooperatif, bir kütüphane, bir okul açtı ve etkinlikleri­ni ölüm ve maluliyet yardımı, konut yapı­mı ve sigortacılık alanlarına yaydı. İktisa­di bakımdan başarı kazanan Rochdale kooperatifçiliği, Büyük Britanya’ya ve baş­ka bazı Avrupa ülkelerine de yayıldı.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri