9 ay önce
9 ay önce

Rodop dağları nerededir

RODOP ya da RODOPLAR, bulgarca Rodopi, Balkan yarımadasında dağ küt­lesi. Bulgaristan’ın en yüksek dağları bu­radadır; Musala tepesi’ nde 2 925 m. Me­riç ve Struma havzaları arasında yüksek­liği 2 000 m’yi aşan, billurlu ve başkalaş­mış topraklardan oluşan bir kütledir. Bir­kaç kütleye ayrılır. kuzey batıda, en yüksek kütle olan Rila, buzyalakları ve dar yarıntılarla yarılmış yüksek yüzeylerden oluşur.

Güney batıda, gene yüksek bir kütle olan Pirin (Vihren’de 2 915 m) Mesta’nın (Karasu) yukarı vadisini Struma vadisinden ayırır Orta kesimde ve D.’da, asıl Rodop kütle­sinde yer biçimleri daha yumuşak ve yük­seltiler daha azdır (Batı Rodop’un yunan -bulgar sınırındaki kesiminde 2 000 m). Yoğun bir orman örtüsüyle kaplı bu üç dağlık bütün, maden kaynakları bakımın­dan zengindir (demir, kurşun, çinko). Üçüncü Zaman’da sular altında kalmış kü­çük havzalarda linyit çıkarılmaktadır Bu­rada, elektrik üreten birkaç baraj kurul­muştur (Batak). Rodop, eski bir kırsal alandır; ama bölgede küçük sanayi mer­kezleri de gelişmiştir. —Trakya’da bir yu­nan nomos’una da kütlenin adı verilmiş­tir (Rodope); 2 543 km2; 108 000 nüf. Merkezi Gûmülcinedir

Paylaşın

Editörün Seçtikleri