1 sene önce
1 sene önce

Rölöve ve anıtlar müdürlükleri

Rölöve ve anıtlar müdürlükleri, Kül­tür ve turizm bakanlığı Eski eserler ve mü­zeler genel müdüriüğü’ne bağlı olarak se­kiz ilde (Ankara, İstanbul, İzmir Konya, Kay­seri, Adana, Diyarbakır, Erzurum) hizmet veren taşra örgütleri. Bu kuruluşun çekir­değini 1936’da İstanbul’da rölöve yapmak üzere oluşturulan bir büro oluşturur. 1972’ de müzelerdeki teknik elemanların katılı­mıyla gelişen ve şube müdürlüğü statüsü­ne getirilen bu kuruluş, 1978’de Turizm ve tanıtma bakanlığı’nın onayı ile Bölge tek­nik müdürlüklerine dönüştü. 23.7.1983 gün ve 18113 sayılı Resmi gazete’öe yayımla­nan yasa uyarınca, 1.1.1985’te yeni bir dü­zenlemeyle, Kültür ve turizm bakanlığı Es­ki eserler ve müzeler genel müdüriüğü’ne bağlandı. Taşınmaz kültür ve tabiat varlık­larıyla, korunması gerekli sivil mimarlık ör­nekleri başta olmak üzere, 2863 ve 3386 sayılı yasalardaki konular ve bunlara ilişkin ön çalışmalar ve yatırımlar bu müdürlükle­rin görevleri kapsamındadır

Paylaşın

Editörün Seçtikleri