10 ay önce
10 ay önce

Römorkör nedir çeşitleri nelerdir

RÖMORKÖR a. (fr. remorqueur). De­nizcilikte limanda, denizde ya da nehirde, ge­mileri yedeğine alıp bir yerden bir yere çekme için özel olarak yapılmış, orta tonajı, motorlu gemi.

—Uz. havc. Uzay römorkörü, gerekli yük­leri, Yer yörüngesinden farklı yükseltideki bir yörüngeye taşımak için yapılmış geri getirilebilir uzay aracı.

—Ansiklopedi. Denize. Römorkörlerin, diğer gemilerden farklı kimi özellikleri vardır: çok geniştir, bu da, çekilen gemiye yanal olarak yaklaştığında iyi bir denge sağlar; ağırlık merkezine olabildiğince yakın yer­leştirilmiş bir yedek kancası taşır, çekile­cek gemi yedek halatıyla bu kancaya bağlanır ve gerektiğinde bu kanca yedek halatını hızla bando eder; aynca çeşitli çe­kişleri sağlayan özel bir pervane donanı­mı içerir (pervane, piç kontrollü pervane vb.).

Römorkörler üçe ayrılır:

  1. liman römorkörleri 150 ile 4 000 B.B. gücündedir ve gemilerin limana girmesi­ni, yanaşmasını ve limandan çıkmasını sağlar;
  2. açık deniz römorkörlerinin gücü 18 000 B.B.’ye kadar ulaşır. Uluslararası sularda yedekte çekme işini yapan bu tekneler, yakıt ikmali yapmadan belli uzaklıklara gi­dip gelebilir ve büyük gemileri, makine gücü olmayan okyanusaşırı barçları, de­niz platformlarını vb.’yi yedekte çekebilir;
  3. güçlü pompalarla donatılmış kurtarma ve yangın söndürme römorkörleri;
  4. nehir römorkörleri, mavna konvoylarını yedekte çekmek için yapılmıştır.

Her römorkör, seyir fenerlerine ek ola­rak, pruva direğinin cundasındaki fenerin üzerine beyaz bir fener daha çeker. Ayrı­ca yedekte çekilen geminin, kendi dümen suyunda seyredebilmesi için, pupasında beyaz ışıklı küçük bir fener taşır.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri