3 sene önce
3 sene önce

Rontgencilik ve Rontgenlemek nedir

RÖNTGENCİLİK a. 1. Gizlilik gerekti­ren davranışlar (cinsel ilişkiler, tuvalet, bü­yük aptesini yapma, işeme) sırasında bir başkasını ona belli etmeden gözetlemek alışkanlığına dayanan, dürtünün amacın­dan sapması biçimindeki cinsel sapma. (Bk. ansikl. böl.) —2. Arg. Başkalarını, özellikle de kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı.

—Ansiklopedi. Psik. Röntgencilikte cinselle­şen, bakıştır. Röntgenci, kendini tümüyle gizlice gözetlemek istediği sahneye kap­tırmış, hareketsiz bir seyircidir. Genellikle gösterilmeyen bir şeyi bakışıyla yakala­mak röntgenciye yeten bir zevktir. Ancak bu zevk her türlü şiddet biçiminden arın­mış da değildir; çünkü röntgenci için önemli olan, görülen kimsenin duyduğu­nu tasarladığı alçalmadır. Nitekim haberi olmadan seyredildiğini fark eden kimse, bundan anlatılmaz bir rahatsızlık duymak­tadır. Bu durum röntgenciliği sadizme yak­laştırır, ama röntgenci, sadik eyleme geç­mekten sakınır. Röntgencilik fetişizme de benzetilmiştir, çünkü röntgencinin doymak bilmez görsel araması, cinsiyetlerin ayrı­mı ve kadında penis yokluğunun fetişist yadsınması sorununa götürür. Lacan, röntgencide bakan biri olma, dolayısıyla başkasında tasarladığı utanç ve alçalma­nın kendisine yüklendiğini görme olana­ğının önemli bir rol oynadığını belirtir. Ti­pik ve düzenli biçimiyle röntgencilik, özel­likle erkeğe özgü bir alışkanlıktır. Kadın­da, özellikle geçici ve düzensiz bir nitelik taşıdığı sanılmaktadır.

RÖNTGENLEMEK g f. Arg. Bir kimse­yi, bir yeri röntgenlemek, ona, oraya giz­lice, sezdirmeden bakmak; dikizlemek, di­kiz etmek.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri