1 sene önce
1 sene önce

Rubren nedir

RUBREN a. (fr. rubröne’deri). Org. kim. Formülü C42H28 olan tetrafenilnaftasenin yaygın adı; turuncu bir hidrokarbon olan rubren, güneş ışığında tersinir olarak ok­sijen bağlar.

—ANSİKL. Rubren oksijen karşısında ikili bir rol oynar. Önce yeşil ışığı soğurarak oksijen molekülünün normal durumu olan temel üçlü durumdan tekli duruma geç­mesini sağlayan bir ışılduyarlılaştırıcı ro­lü, sonra da oda sıcaklığında dien bireşi­mine benzeyen çevrel katılma tepkimesi­ne göre tekli oksijen alıcısı rolü oynar. 100 °C’a doğru tersinir olan bu tepkime, tekli oksijeni geri verir. Rubrenin, Dufraisse ta­rafından bulunan ışıl yükseltgenmesi, ta­rihsel olarak tekli oksijen tepkimesinin bi­linen ilk örneğidir

Paylaşın

Editörün Seçtikleri