Selçuk Üniversitesi Konya tarihi kuruluşu ve bölümleri

Selçuk üniversitesi, Konya’da yük­seköğretim kurumu. 1975’te 1873 sayılı yasa’yla kuruldu. Başlangıçta, Edebiyat fakültesi, Konya Fen fakültesi olmak üze­re iki fakülteden oluşuyordu. 1983’te yük­seköğretim kurumlan örgütünü yeniden düzenleyen 2809 sayılı yasa’yla üniversi­tenin yapısı içinde 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü kuruldu. Günümüzde (1989) Selçuk üniversitesi 11 fakülte (Tip, Diş he­kimliği, Fen-edebiyat, Eğitim, Hukuk, İla­hiyat, İktisadi ve idari bilimler, Niğde ikti­sadi ve idari bilimler, Mühendislik-mimarlık, Ziraat, Veteriner), 7 yüksekokul (Niğ­de Eğitim, Kız sanat eğitimi, Konya Mes­lek, Karaman meslek, Niğde Aksaray meslek) ve 3 enstitüden (Fen bilimleri, Sağlık bilimleri, Sosyal bilimler) oluşmak­tadır.

Bugün ise Selçuk Üniversitesi 21 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 6 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi 85.000’in üzerindeki öğrenci sayısıve Türkiye’nin en büyük üçüncü kampüsüne sahip olması nedeniyle ülke üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Konya Selçuk Üniversitesi Fakülteleri

Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Konya Selçuk Üniversitesi Yüksekokullar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokul
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Konya Selçuk Üniversitesi  Meslek yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu
Akşehir Meslek Yüksekokulu
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
Bozkır Meslek Yüksekokulu
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
Çumra Meslek Yüksekokulu
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
Hadim Meslek Yüksekokulu
Huğlu Meslek Yüksekokulu
Ilgın Meslek Yüksekokulu
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
Kulu Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu
Taşkent Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yunak Meslek Yüksekokulu

Konya Selçuk Üniversitesi Enstitüler

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarlar

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğe bağlı birimler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Konya Selçuk Üniversitesi Araştırma ve uygulama merkezleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyoyakıtlar Uygulama Araştırma ve Merkezi
Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Arge)
İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi
Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
Mantarcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
Radyo-Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Selçuklu Araştırma ve Uygulama Merkezi
Stratejik Araştırma Merkezi
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SELÇUKSEM)
Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türk Halk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uygulamalı Matematik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi

Paylaşın

Editörün Seçtikleri