3 sene önce
3 sene önce

Selçukname nedir

Selçukname, Selçuklu tarihiyle ilgili iki yazarın yapıtıdır

1.Zahirettin Nişaburi’nin Selçukname’si, Büyük Selçuklularla Irak Selçuklularının Tuğrul bin Arslan’ın tahta çıkışına kadarki tarihini içerir. Ravendi Rahat üs-südûr, Reşidettin Fazlullah Câmi üt tevârih ve Hafız Ebrû Zübdet üttevârîh adlı yapıtlarında Zahirettin’in Selçukname’sinden geniş ölçüde yararlandılar.

2. Bursa lI Ahmet bin Mehmet’in Selçukna me’si. Selçuklular’ın kısaltılmış nitelikteki bir tarihidir. Türkçe olarak yazılmış bu yapıtın arapçadan çeviri gibi gözükmesinin nedeni bu konudaki arapça yapıtlara fazlaca dayanmasından kaynaklanır.

Yapıt, başta Ebülhasan Ali bin Nasır’ın Ahbâr üd-devleti irSelçukiyye (tûrkçe çevirisi Necati Lugal, Ankara, 1943), İbnülcevzi’nin el-Muntazam, İbnülesir’in el-Kâmil fi’t tarih, İmadettin Isfahani’nin Zubdet ünnusre e nuhbet üluşre (türkçe çevirisi Kıvamettin Burstan, İstanbul, 1943) adlı arapça yapıtlarına dayanılarak yazılmıştır. Bursalı Ahmet’in Selçukname’si Erdoğan Merçil tarafından günümüz türkçesine çevrilerek yayımlandı (Tercüman 1001 temel eser, İstanbul, 1977).

Paylaşın

Editörün Seçtikleri