3 sene önce
3 sene önce

Selenat nedir

SELENAT ( sölönat). Org. kim. Selenik asidin tuzudur

Selenat iyonu SeO²⁻₄. Selenatlar sülfatlara benzer ve benzer kimyaya sahiptir. Ortam sıcaklıklarında sulu çözeltilerde yüksek oranda çözünürler. Sülfatın aksine, selenat biraz iyi bir oksitleyicidir; selenite veya selenyuma indirgenebilir. Kuvvetli asidik koşullarda, hidrojen selenat iyonu, HSeO⁻ ₄, oluşur.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri