1 sene önce
1 sene önce

Selerifer nedir

SELERİFER   1791 yılında ilk olarak Fransa’da ortaya çıktı.Sağ ve sol ayakların birbiri ardınca yeri itmesiyle yürütülen, iki tekerlekli tahta araçtır. Aynı düz­leme yerleştirilmiş ve üstüne oturulabilen bir tahta parçasıyla birleştirilmiş aynı yük­seklikteki iki tekerlekten oluşan taşıt ara­cı. (1790’da Sivrac kontu tarafından icat edilen selerifer bisikletin en eski şeklidir. 1816’da ortaya çıkan drai’sîenne’den de önce gelir. Sürücü selerifere ata biner gi­bi oturur ve sırasıyla sağ ve sol ayaklarıy­la yerden destek alarak ilerlerdi. Bazı ta­rihçiler seleriferin XVIII. yy.’ın sonunda or­taya çıktığını kabul etmezler.) 1690 yılında Fransız asilzade Sivrao Kontu tarafından, “celenfer” adında iki tahta tekerleği bulunan pedalsız bir bisiklet tasarlanmıştır. Pedallı bir kale gelmesi ise ise Baron Von Drais tarafından gerçekleşmiştir.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri