1 sene önce
1 sene önce

Selestin nedir

SELESTİN  ( cdlestine). Mineral. Do­ğal stronsiyum sülfat. SrSO4 formülündeki selestin, özgül ağırlığı 3,92 ile 3,97, sertliği ise 3 ile 3,5 arasında değişen doğal stronsiyum sülfattır. Normal olarak beyaz olan rengi çoğu zaman maviye çalar Örtorombik sis­temde prizmalar halinde kristalleşir ve bir­çok değişiklik gösterir. Selestin çeşitli bi­çimlerde bulunur: yapraksı selestinln ren­gi beyazdan kırmızı ve maviye kadar de­ğişir; iğnemsi selestin tıkız selestinin çat­laklarını doldurur; lifsi selestin, birbiriyle birleşmiş liflerden oluşur; tıkız ya da kal­kerli selestin, rengi gri beyazdan sarı be­yaza kadar değişen yuvarlak kütleler bi­çimindedir. Selestin Sicilya’daki kükürt ya­taklarında önemli miktarlarda bulunur.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri