3 sene önce
3 sene önce

Self ve selfi nedir

SELF a. (nefis, ben anlamına gelen ing. söze.). Psikanalizde M. Klein’da, tüm kişiliğin duygu ve itkilerini belirten terim; “ben” te­rimiyse daha çok kişiliğin yapısını belirtir. (Nesne, iyi ve kötü olarak ikiye yarıldığın- da, self de ikiye yarılır ve yarılarak ayrılan parçaları birbiriyle çatışmaya girebilir.),

SELFİ : Kendi kendine fotoğraf çekim , özçekim

SELF SERVİS a. (ing. self-service, ken­di kendine hizmetten). 1. Bir satış işlemin­de, satışla ilgili tüm evreleri bir satıcının aracılığı olmaksızın alıcının kendi başına gerçekleştirdiği satış yöntemi.Kendi başına yapılan servistir —2. Bu tür bir satış yönteminin uygulandığı işletme.

SELF-ACTİNG a. (otomatik anlamında ingilizce. söze). Tekstilde. İplik çekiminde kollanı­lan arabalı vargel makinesi.

SELF-GOVERNMENT a. (kendi kendi­ni yönetme anlamında ing. söze.). Bir hal­kın ya da bir ülkenin kendini yönetebilme yeteneği, özellikle federal devlet içindeki federe bir toploloğon ya da federal nite­likte olmayan tekçi devletin içindeki yerel bir topluluğun özerkliği.

Esas olarak sömürgeleştirilen ülkelere oygolanan bo İngiliz siyasi örgüt­lenme ilkesi, sömürge halkı tarafından se­çilen yetkililere, iç politikanın sorumluluğu- no bırakıyor, ancak Taç’a ait yetkileri (ma­liye, sayonma ve diplomasi) onların dışın­da totoyordo. Self-government rejimi, bugün hâlâ Channel adaları gibi bağımsız­lığına kavuşmamış ve Taç’a bağlı yerler­de uygolanmaktadır.

SELF-İNDÜKTANS a. (fr. self-inductance). öziNDûKTANS’ın eşanlamlısı.

 

Paylaşın

Editörün Seçtikleri