Selge antik kenti nerededir özellikleri nelerdir

Tar. coğ. Anadolu’da, Pisidia bölgesinin güneyindende, Pamphylia bölgesinin kuzeyinde kent; kalıntıları Antalya’nın Manav­gat ilçesi Beşkonak bucağına bağlı Altınkaya (esk. Zerk) köyünün yakınındadır. Eurymedon (Köprüçayı) vadisinde yer alan kentin B.’sında Sagalassos, G.’inde Aspendos kentleri bulunuyordu. Efsane­lere göre Kalkhas tarafından kuruldu, da­ha sonra Lakedaimonialılar’ın kolonisi ol­du İ.Ö. V. yy.’da Aspendos’unkilere çok benzeyen para bastı. Güçlü, savaşçı bir halk olan Selgeliler çeşitli yönetimler bo­yunca bağımsızlıklarını korumayı başar­dılar.

Büyük İskender’in yanında yer alıp onunla bir antlaşma yaptılar (İ.Ö. 333). İ.Ö. 220’lerde Pednelissos’u kuşattılar, ancak bu kuşatma selefki kralı Akhaios ve komu­tanı Garsyeris tarafından güçlükle önlen­di; Garsyeris’e karşı kentlerinin akropoli- sini (Kespedion) başanyla savundular. Ro­ma döneminin başlangıcında bağımsız- lıklannı korudularsa da bir süre sonra Ga­latla kralı Amyntas’a bağlandılar. İ.S. III. yy. sonlarına değin para bastılar. Strabon, Selgeliler’i Pisidia bölgesinin en dikkate değer, ilginç halkı olarak niteler; kentin zenginliğini, şaraplarını, zeytinlerini över, burada yetişen süsen bitkisinden elde edilen merhemin masajda kullanıldığını bildirir.

XIX. yy.’ın başlarından beri araştırma­cıların ve gezginlerin (A. Schoenborn [1842], E. T. Daniell, G. Hirschfeld [1872], K. G. Lanckoronski [1884-1885], H. Rott [1906]) ilgisi çeken kalıntılar üç tepeye ya­yılmıştır (akropolis, surlar, tiyatro, stadion, gymnasion, agora, iki tapınak, stoa, sar­nıç, mezarlar, su kemerleri), iki tepe ara­sında yer alan konumuyla dikkati çeken tiyatrol.S. III. yy.’da yenilenmiştir ve ken­tin en sağlam yapısıdır.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri