3 sene önce
3 sene önce

Selih nedir

SELİH, Suriye’de hüküm sürmüş olan eski arap kabilesi (V. yy.) IV. yy. sonların­da hıristiyanhğı kabul eden kabile, Suriye’ de reisleri Numan bin Amr yönetiminde Bizans devletine bağlı bir emirlik kurdu. Daha sonra bölgesel çıkarlar yüzünden anlaşmazlığa düştükleri Gassaniler’le sa­vaşmaya başladılar Uzun süren bu savaş­lar sonunda ağır yenilgiye uğrayan Sefih­ler, Suriye’de egemenliği ele geçiren Gas- saniler’in yönetimi altına girdiler. Suriye üzerine yürüyen müslüman arap askerle­rine karşı Bizanslılar’ın yanında savaştılar. Suriye müslümanlarca fethedildikten (635) sonra büyük bölümü bizans topraklarına göçen kabile, orada birliğini yitirerek da­ğıldı.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri