1 sene önce
1 sene önce

Selimi nedir

SELİMİ . (Yavuz Sultan Selim’m adın­dan). Eskiden giysi Padişah ve devlet erkânı­nın resmi günlerde giydiği keşik koni bi­çimli bir tür kavuk. (Selimi kavuk da de­nirdi.) İlkin Yavuz Sultan Selim tarafın­dan giyildiğinden bu adı alan selimi, yak­laşık 65 cm boyunda, tepesi düz bir ka­vuktu. Üst kısmı, başa geçen kısmına oranla daha genişçe olur, beyaz tülbent sarıkla kullanılırdı. Padişahların yanı sıra sadrazamlar serdar tayin edilip sefere çı­karken padişaha veda ziyaretinde, divan günlerinde; vezirler divan günlerinin yanı sıra kentte teftişe çıktıklarında, huzura ka­bul edildiklerinde ve bayramların üçüncü günü yapılan Eyüp Sultan ziyareti sırasın­da bu kavuğu kullanırlardı

Paylaşın

Editörün Seçtikleri