1 sene önce
1 sene önce

Selimiye kışlası nerededir ne zaman yapıldı

Selimiye kışlası,  Selimiye Kışlası İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Selimiye  semtinde III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedîd askerleri için inşa ettirilmiştir. OsmanlI döneminin en büyük kışlası; Selim III döneminde Nizamıcedit askerleri için Krikor Amira Balyan’a ahşap olarak yaptırıldı (1800). Daha önce bura­da 1555’te Kanuni Sultan Süleyman’ın in­şa ettirdiği,. XVII. yy.’dan sonra terk edilen ve Selim III döneminde yıktırılan (1794) Üsküdar ya da Kavak yazlık sarayı ile ya­kınında Yazıcılar kışlası vardı. 1807 yeni­çeri ayaklanmasında yakılan bu kışla, Mahmut II döneminde kâgir olarak yeni­lenmeye başlandı (1828); Abdülmeçit dö­neminde tamamlandı (1842-1853).

İstan­bul’a ve Marmara’ya hâkim geniş ve eğimli bir alanda yer alan kışlanın her cephesinde eğime uygun olarak kat sa­yısı farklıdır. Dikdörtgen planlı büyük bir avluyu (burada yazıtsız, barok üslupta bir çeşme vardır) çevreleyen yapının köşele­rinde yedi katlı, barok üslupta kuleler bu­lunmaktadır. Marmara cephesi 267 m, yan cepheler 200 m uzunluğundadır. Cepheler, duvar payeleriyle, her katta üçer pencere olacak biçimde, eş uzunlukta bö­lümlere ayrılmıştır. Dış cephede büyük odalar (228 adet), iç cephede geniş kori­dorlar yer alır. Kalın duvarlı ana yapı be­şik çatı, kuleler dilimli kubbeciklerle örtü­lüdür. Kadıköy ve Boğaz taraflarındaki ka­pılardan birinde Mahmut ll’nin 1828 tarih­li, ötekisinde Abdülmec’ıt’in 1854 tarihli ya­zıtları vardır Abdülmec’ıt’in yazıtının bulun­duğu cephenin sağındaki kule Florence Nightingale müzesi’dir. Kırım savaşı sıra­sında (1853-1856) hastane olarak kullanı­lan kışla, Birinci ve İkinci Dünya savaşla­rında orduya ayrıldı; bir süre tütün depo­su oldu, daha sonra askeri okula dönüş­türüldü (1959). 1963’te onarılarak I. Ordu karargâhı haline getirildi.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri