1 sene önce
1 sene önce

Semahat nedir

SEMAHAT,  (ar. semahat). Esk. Cö­mertlik, el açıklığı; iyilikseverlik; “Osman­lI milletinin şu fakr-i haliyle beraber ita-yı iânâtdeki semahat-i vatanperveranesini isbat eder” (İsmail Suphi

SEMAHATLÜ sıf. (ar. semâfıat’ten). Kur. tar. Osmanhlar’da bazı üst düzey görevli­lerinin unvanı.

—ANSİKL. Bu unvan, şeyhülislamlarla Ru­meli ve Anadolu kazaskerliği payesini ka­zananlara verilirdi. Tüm resmi yazışmalar­da, şeyhülislam ya da kazaskerin adından önce bu unvan yazılırdı. Ancak, şeyhülis­lamlara yazılan yazılarda bu sıfatın başı­na “devletlü” sözcüğü de eklenerek “devletlü semahatlü” denirdi. Bu yazışma ge­leneği saltanatın kaldırılışına kadar sürdü.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri