3 sene önce
3 sene önce

Seman nedir

SEMAN sıf. (ar. şeman). Esk. 1. Sekiz. ‘ —2. Seman-aşere, on sekiz. || Sahn-ı se­man, sekiz medrese; Fatih’in kurduğu, din­sel bilimlere özgü medreselere verilen ad. SEMAN a. (fr. cömenf). Anat. Diş kökle­rini kaplayan sert doku. (Seman, seman- toblast denen çokgen yüzlü hücrelerden oluşur; dişi diş yuvasına bağlayan lifler bu­nun üzerine yapışır.)

—Metalürj. Bir metalle temas halinde ısı­tıldığında kendi kendine ayrışarak yüksek sıcaklıkta elementlerinden birinin ya da daha fazlasının metalin yüzey bölümüne yayınmasını sağlayan madde. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Metalürj. Semantasyonu ger­çekleştirmek için katı, sıvı ve gaz seman­lar kullanılır:

—katı semanlar, organik maddelerin toz­ları, odun kömürü, karbonatlar ve ferrosi- yanürlerden oluşur; en çok kullanılanı, bi­leşiminde °/o 60 odun kömürü, % 40 bar­yum karbonat bulunan Caron semanı’dır, —sıvı semanlar, ana maddesi siyanür olan (°/o 75 sodyum siyanür, % 25 sod­yum karbonat) karbürleyici ergimiş alkali tuzlardan oluşur;

—gaz semanlar, karbonmonoksit ile gaz halinde hidrokarbonlardır (kokhane gazı, su gazı, propan). Nitrürlemede, sıcakta et­kin azot ile hidrojene ayrışan amonyak ga­zı kullanılır.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri