3 sene önce
3 sene önce

Semavi nedir

SEMAİ sıf. (ar. sema” ve -/”den sema”i). Esk. Bir kurala bağlı olmayan, işitilerek öğ­renilen sözcük için kullanılır.

—Ed. Halk şiirinde heceyle ya da aruzla söylenmiş iki ayrı nazım biçimi. (Bk. an­

sikl. böl.) || Ayaklı semai, mefâîlün mefâî- lün mefâîlün mefâîlün (

——————- ) kalıbıyla söylenmiş dize­leri mefâîlün mefâîlün (                          )

kalıbında birer ziyade mısra izleyen semai. {Yedekli semai de denir.)

—Folk. Semai kahveleri -»ÇALGILI* KAH­VE.

—Sey. oy. Gölge oyununda, göstermelik gergiden kaldırıldıktan sonra Hacivat’ın söylediği şarkı.

—ANSİKL. Ed. Hece vezniyle söylenmiş semai, duraklı ya da duraksız 8 hecelidir. 3-5 dörtlükten oluşur. Uyak düzeni koşma gibidir. Sevgi, doğa, güzellik gibi konula­rı işler. Kendine özgü ezgisiyle okunur. Aruzla söylenmiş semai ise mefâîlün me­fâîlün mefâîlün mefâîlün (

——————- ) kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes gibi biçimlerde­dir.

SEMAİYE sıf. (ar. semâT’nin dişi, se- ma”iyye). Esk. Duymaya, işitmeye dayalı, belli bir kuralı olmayan: Kelimat-ı semai­ye.

SEMAİYE -» SEMAVİYE.

SEMAİYİHARBİ a. Müz. Türk müziğin­de eskiden cengiharbi usulüne verilen ad.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri