2 sene önce
2 sene önce

Semere nedir

SEMERE a. (ar. semere). 1. İstenilen sonuç; verim: Bir çalışmanın semeresini almak. Alınan önlemler kısa sürede seme­resini verdi. —2. Esk. Yemiş, meyve, ürün. —Esk. Semere-dar, yemiş veren; verimli. || Semere-i fuad, gönül meyvesi; çocuk, evlat.

—Huk. Medeni semere, bir eşyadan hu­kuksal bir ilişki sonucu elde edilen (örne­ğin; kira, faiz vb.) gelir. || Tabii semere bir eşyadan doğal olarak elde edilen ürün. (Bk. ansikl. böl.)

 Tabii semereler, asıl eşyadan ayrılıncaya kadar, onun bütünleyici parça­sı sayılır (Türk med. k. md. 620). Bu ne­denle asıl eşya üzerindeki mülkiyet, irtifak ve rehin gibi ayni haklar, tabii semereleri de kapsar. Örneğin, ürün tarladan alının­caya kadar tarla sahibinin mülkiyetinde kalır. Ancak bir malın intifa (yararlanma) süresi içinde olgunlaşan semereleri, inti­fa hakkı sahibinin olur (Türk med. k. md. 728). Tabii semereler asıl eşyadan ayrılın­ca onun bütünleyici parçası olmaktan çı­kar ve bağımsız olarak bir ayni hakkın ko­nusu olabilir.

SEMERELİ sıf. Verimli.

Paylaşın

Editörün Seçtikleri